Uw medische gegevens online in te zien!

 

Binnenkort kunt u bij onze huisartsenpraktijk uw eigen medische gegevens zelf online bekijken. De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling. Alleen u en de huisarts zien uw gegevens.

U ziet dan bijvoorbeeld:

  • de adviezen van de huisarts
  • de uitslag van onderzoeken
  • de lijst met uw medicijnen
  • uw allergieën
  • een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis zal in een later stadium ook zichtbaar zijn

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?


Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in via: https://praktijkdekoppelvelde.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/

Wij kunnen u ook uitnodigen voor het patientenportaal door u een mail te sturen met instructies. Wilt u deze mail ontvangen? Bel dan naar onze doktersassistente via 033-2525395 of stuur ons een bericht via de website (contactformulier)

Begrip

Voor ons als huisartsen betekent dit een aanpassing van ons werk. Voorheen noteerden we vaak met afkortingen en korte zinnen de afspraken die we met u hadden gemaakt aan het einde van het consult. We zullen nu ons best doen om dit voor u in heldere taal weer te geven. Echter door drukte kan het soms gebeuren dat we in onze oude stijl vervallen. We vragen hiervoor uw begrip.

Daarnaast krijgt u inzicht in alle actieve aandoeningen en vragen uit het verleden in uw dossier. Sommige vragen worden automatisch afgesloten na verloop van tijd en  zijn dan niet zichtbaar. Het kan zijn dat u zich soms niet herkent in omschrijvingen. Bespreek dit met onze assistentes of met uw huisarts! Zo kunnen we samen er voor zorgen dat uw dossier actueel en kloppend is.

Meer informatie vindt u via de volgende website: https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

 

De toegang die de huisartsen post heeft tot uw gegevens gedurende diensturen blijft mogelijk. Dat is vooral om u ook dan de best mogelijk zorg te geven.

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.