Op woensdag 21 en op donderdag 22 september zullen we overgaan op een nieuw ICT systeem. Om deze vernieuwing soepel te laten verlopen, hebben we ervoor moeten kiezen om minder spreekuurplek aan te bieden. We hopen dat de overgang met zo min mogelijk strubbelingen gepaard zal gaan, zodat de praktijk bereikbaar blijft. We hopen op uw begrip wanneer één en ander niet geheel zal verlopen zoals we verwachten.