Praktijkinformatie

Afspraken maken, spoed en meer.

Spreekuur

Huisartsenpraktijk Van der Velde & Hans heeft elke dag spreekuur. De praktijk is geopend elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Op woensdag is er een avondspreekuur tot 19.30 uur

Dokter van der Velde heeft spreekuur op maandag en op woensdagmiddag/avond; dokter Hans heeft spreekuur op dinsdag, woensdagochtend en op vrijdag; dokter te Riet heeft spreekuur op donderdag.

Voor een afspraak kunt u bellen met de praktijk of zelf een afspraak inplannen via het patiëntenportaal op de website. Voor een afspraak op korte termijn kunt u het beste telefonisch contact opnemen. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur. Bij spoed is de praktijk de hele dag bereikbaar.

De doktersassistente zal u naar de reden van uw bezoek vragen. Zo krijgt zij een beeld van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Onze doktersassistentes zijn hiertoe speciaal opgeleid en bevoegd. Alle informatie die u de assistente geeft is vertrouwelijk.

Een consult duurt tien minuten. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u het beste een dubbel consult aanvragen. Wij vragen u dit per telefoon en enkele dagen ervoor te doen.

Terugbelspreekuur

Voor eenvoudige of korte vragen kunt u zich bij de assistente opgeven voor het terugbelspreekuur. De huisarts belt u dan tussen 12.00 en 15.00 uur zelf op.

Voor uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenfoto’s kunt u ook kijken op Uw Zorg online via het Patiëntenportaal.

Huisbezoek

Is het niet mogelijk om naar de praktijk te komen? Dan kan de huisarts u thuis bezoeken. U bespreekt dit samen met de doktersassistente, die zo nodig met de huisarts overlegt. Bij voorkeur komt u  naar de praktijk omdat  sommige onderzoeken niet goed thuis verricht kunnen worden.

Als wij gesloten zijn

Op werkdagen na 17.00 en voor 8.00 uur, in de weekenden en op feestdagen kunt u terecht bij Huisartsenpost Eemland. Op deze huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Amersfoort samen.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, telefoonnummer 085 – 773 11 00.

Tijdens vakanties of bij nascholing kan de praktijk gesloten zijn. Er wordt dan waargenomen door de praktijk van dokter Buijs-Wilts (tel: 033-2534210), met wie wij samenwerken en die ook gevestigd is in praktijk de Koppel.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente naar de reden van uw bezoek vragen. Op deze manier kan zij een inschatting maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Onze doktersassistentes zijn hiertoe speciaal opgeleid en bevoegd. Uiteraard zijn zij, net als huisartsen, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Ook weten de assistentes het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

De assistente houdt verder zelf dagelijks spreekuur. U kunt hiervoor tussen 08.00 en 10.00 uur een afspraak maken.

Praktijkondersteuners

In de praktijk zijn, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisartsen, praktijkondersteuners werkzaam. De praktijkondersteuner (POH) is speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met hoge bloeddruk, chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten (COPD en Astma). U kunt ook bij hen terecht voor begeleiding bij stoppen met roken. Daarnaast behoort ook de ouderenzorg tot het takenpakket van de praktijkondersteuner (POH).

Zij houden spreekuur en leggen huisbezoeken af. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de eigen huisarts.

POH-GGZ

Bij psychische klachten kunt u eventueel via de huisarts of assistente een afspraak maken bij onze Praktijkondersteuners GGZ( POH-ggz).  Zij kunnen u begeleiden en  behandelen bij psychische problemen en klachten.

Ouderenzorg

Het ouder worden brengt veranderingen op alle levensdomeinen met zich mee. Sommige ouderen blijven lang vitaal, maar anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen, wensen en beleving van de ouderen.

Hoewel de meeste 75-plussers vast wel eens nagedacht hebben over de zorg en behandelingen die zij in de latere levensfase willen ontvangen, komen er maar weinig toe om daarover een gesprek te voeren met de huisarts. Toch bieden wij u de mogelijkheid van zo’n gesprek aan. Wij noemen dat een Advanced Care Planning gesprek (kortweg: ACP).

Wat is Advanced Care Planning ?

ACP is een gesprek waarin de patiënt met zijn of haar behandelend arts uitvoerig over zijn of haar wensen, voorkeuren en doelen rond de laatste levensfase en het levenseinde bespreekt en waar nodig vastlegt. Met dergelijke gesprekken willen wij voorkomen dat het maken van afspraken wordt uitgesteld tot het moment dat de patiënt niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

Advanced Care Planning stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien.

Het gesprek

De praktijkondersteuner kan in eerste instantie het gesprek over deze vragen met u aangaan en u daarmee helpen het gedachtenproces rond deze vragen op gang te brengen. Vaak zal blijken dat één gesprek niet genoeg is om alles helder te krijgen. Uiteindelijk legt de huisarts, als eindverantwoordelijke, de uitkomsten van het gesprek vast.

Meer lezen?

Informatie voor de oudere is te vinden op de website van thuisarts.nl of Patiëntenfederatie Nederland.                   

Preventieconsult

U kunt, via de doktersassistente een afspraak maken voor een preventieconsult. Dat is  een consult waarbij  samen met u wordt gekeken  welke zaken bij u  kunnen leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Bij dit consult wordt onder andere uw bloeddruk, pols en gewicht opgenomen en wordt ook zo nodig een bloedonderzoek aanvullend verricht. Daarna worden de uitslagen  met u  doorgenomen.

Zo nodig krijgt u adviezen met betrekking tot een gezonde leefstijl.

Op deze website kunt u kijken wat uw risico op hart- en vaatziekten is. Wanneer hieruit blijkt dat uw risico mogelijk verhoogd is, kunt u dit op het preventie spreekuur bespreken.

Vrouwenspreekuur

In Huisartsenpraktijk Van der Velde & Hans kunt u terecht voor specifieke vrouwenklachten. Inmiddels is er zelfs een vrouwenspreekuur bij onze spreekuurondersteuner Eveline de Peuter. Bij haar kunt u terecht voor vrouwenklachten in alle leeftijdscategorieën. Ook voor in uw ogen ‘gênante’ klachten, bent u welkom.
U kunt een afspraak hiervoor maken via de assistente.

  • ongewild urineverlies,
  • overgangsklachten,
  • vaginale klachten (bijv. afscheiding of droogheid),
  • menstruatieklachten,
  • anticonceptie,
  • seksuologische klachten,
  • SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)

Prikpunten

Op dit moment kunt u bij ons in de praktijk niet terecht voor bloedprikken.  Onze wachtkamer kan dan te vol worden  en dat is gezien de Corona situatie niet veilig.

Tot nader bericht kunt u voor bloedprikken terecht bij de prikpunten van het Meander Medisch Centrum. In Hoevelaken is dat in het Ouderencentrum, Sportweg  25.

Van te voren dient u zich of wel telefonisch (033 850 8700) of via de website van het ziekenhuis aan te melden. Om u aan te melden klikt u hier.

U vindt daar ook andere informatie over het ziekenhuis en priklocaties.

Patientenportaal

In het patiëntenportaal (de patiëntenomgeving) kunt u 24 uur per dag eenvoudig en snel afspraken maken en medicatie aanvragen.

Ook kunt u op Uw Zorg online, via het Patiëntenportaal, kijken naar de uitslagen van bijvoorbeeld uw bloedonderzoek of röntgenfoto.

Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet telkens opnieuw uw gegevens in te voeren.

Bel ons: 033-2535495

In geval van spoed: kies 1
Voor herhaalrecepten: kies 2

}

Openingstijden

Ma, di, do, vr | 8 tot 17 uur
Wo | 8 tot 19.30 uur

Werkdagen

Dr van der Velde | ma, wo-mi
Dr Hans | di, wo-mo, vr
Dr te Riet | do